Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

Ledig fastlegeheimel ved Odda Legesenter i Ullensvang kommune

 Ledig fastlegeheimel ved Odda Legesenter i Ullensvang kommune

Klikk HER for å sjå framvising av fastlegeheimelen.

Ullensvang kommune er ein ny kommune frå 01.01.2020. Den nye kommunen er ein samanslåing av Odda kommune, Ullensvang herad og Jondal kommune.

Ullensvang kommune har rundt 11 000 innbyggjarar med 5 senter: Odda, Røldal, Kinsarvik, Utne og Jondal. Me har gode moglegheiter for friluftsliv og naturopplevingar både sommar og vinter, med Folgefonna og Hardangervidda innan kort rekkevidde. Trolltunga, Låtefoss, Folgefonna med Buerbreen og Dronningstien er kjende turistattraksjonar. Kommunen er vertkommune for sjukehus og vidaregåande skule, me har god barnehagedekning og skulefritidsordning.

I den nye kommunen har me 16 fastlegeheimlar fordelt på 4 legekontor.

 Odda Legesenter har 9 fastlegeheimar, utekontor Røldal

 Utne Legekontor har 2 fastlegeheimlar

 Lofthus Legekontor har 3 fastlegeheimlar

 Jondal Legekontor har 2 fastlegeheimlar

Kommunen har i dag 2 LIS 1 legar som har kontorstad ved Odda Legesenter og Utne Legekontor.

Den ledige fastlegeheimelen er lokalisert ved Odda Legesenter som er eit nytt legesenter med 9 fastlegeheimlar. Alle 9 heimlane er bemanna med faste legar. Det er blanding av nye, unge legar og legar med erfaring. Det er både private fastlegar med kommunal avtale og legar som er kommunalt tilsett.

Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon og har erfaring med å organisere spesialistutdanning. Kommunen har sidan hausten 2017 deltatt i ALIS VEST prosjektet med 2 legar.

Som fastlege i kommunen kan det tilpliktast kommunale offentlege oppgåver inntil 7,5 timar/veke.

Som fastlege i kommunen er ein med i den interkommunale legevakttenesta. Odda interkommunale legevakt er ein av tre legevaktstasjonar i Hardanger og Voss legevaktdistrikt som i tillegg har legevaktstasjonar på Voss og i Kvam. Legevaktstasjonen er i dag stasjonert ved Odda sjukehus. Vår ref. Arkivkode Dato: 2019013951 K1-411 27.09.2019 Ullensvang kommune

Søkaren må ha:

 Norsk autorisasjon som lege

 Meistre norsk språk skriftleg og munnleg

 Ha gode samarbeidsevner

 Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

 Det må framleggast politiattest før tilsetjing

Kommunen kan tilby:

 Høgt fagleg nivå på tenesta

 Organisere spesialistutdanning innan allmennmedisin

 Eit godt arbeidsmiljø

 God barnehagedekning

 Hjelp til å skaffe bustad

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å henvenda seg til verksemdsleiar Marit Dagestad på tlf.: 975 58 522

 Søknad kan sendast via Odda kommune sitt søknadsskjema som ein finn her: https://www.odda.kommune.no/selvbetjening/  

Søknadsfrist: 22.10.19