Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1

Emneord

100% stilling som controller Ullensvang kommune.

Denne stillinga er nyoppretta i Odda kommune, men vil frå og med 01.01.2020 vera ein del av Økonomiavdelinga i Ullensvang kommune.  Stillinga rapporterer til kommunalsjef økonomi.

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:

 • Generell intern økonomioppfølging
 • Fagleg rådgjeving og støtte, opplæring og utvikling av kommunen sine verksemder
 • Utredningsoppgåver/sakshandsaming etter nærare behov
 • Støtte i utarbeiding av budsjett
 • Ulike kvalitetsforbetrande tiltak og analyser etter nærare behov, også i høve årsavslutning/årsoppgjer.
 • Digitialisering av fagfeltet

 

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Minimum 3-årig (Bachelor) økonomi- og rekneskapsutdanning.
 • Gode IKT-kunnskaper generelt og kjennskap til VISMA ein fordel.

Kompetanse:

 • Erfaring frå kommune og same type ansvar og arbeidsoppgåver som nevnt over, vil bli vektlagd.
 • Spesielt bakgrunn frå prosjektstyring er ønska.

 

Personleg eigenskapar:

 • Vedkomande må vera samarbeidsvillig både internt i kommunen, og eksternt overfor innbyggjerar og vårt politiske system på alle nivå.
 • Sjølvstendig og initiativrik.
 • God til å uttrykke seg munnleg og skriftleg.
 • Strukturert, nøyaktig og etisk bevisst.
 • Vilje og gjennomføringsevne til å dele kunnskap og erfaring, slik at det styrkar avdelinga, vil bli verdsatt.

Lønsvilkår:

Løn etter avtale

Meir informasjon om stillinga får du hjå kommunalsjef økonomi Anne Tove Sandal Teigenes, tlf.: 975 58 524 eller e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Søk på stilling

Søknadsfrist: 23.06.19