Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1

Emneord

100% stilling som verksemdsleiar Byggdrift Ullensvang kommun

Vi har ledig ein spennande og utfordrande stilling som verksemdsleiar  i Ullensvang kommune.

No søkjer vi ein drivande og utviklingsorientert sjef til overordna og koordinerande leiing av verksemda byggdrift, i Ullensvang kommune

Stillinga er ledig for tiltredelse.

Tenesteområde:

Ullensvang kommune har dyktige fagfolk innanfor byggdrift. Verksemdsleiar har det faglege, økonomiske og administrative ansvaret for verksemda. Oppgåvene og ansvaret dekkjer felta innanfor drift, vedlikehald og utvikling av den kommunale byggemassen. Arbeidet foregår i nært samarbeid med sjef for eigedom og utleige.

Leiaroppgåver:

Fagleg og administrativ leiing av verksemda. Bidra til å skapa positiv utvikling av medarbeidarar og den samla kompetansen. Sikra god økonomistyring og resultatoppfølgjing. Leggje til rette for godt samarbeid med andre verksemder og innbyggjarar,  myndigheiter og eksterne aktørar. Sørge for at utvikling- og drift går hand i hand.

Kvalifikasjonar:

Utfordringane i stillinga krev leiarrøynsle frå kommunesektoren, eller frå større tekniske miljø i næringslivet.  Du må ha høgare utdanning, helst innanfor fagområdet som du skal leia. 

Du mestre norsk språk godt.

Lønsvilkår:

Løn etter avtale

Personlige eigenskaper:

Vi søker etter ein strukturert, fleksibel og løysingsorientert person som skal vera ein pådrivar i utviklinga av, renovasjonen, tekniske tenester og Ullensvang kommune. Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskaper som evne til samarbeid, heilhetsforståing, lojalitet og kreativitet.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • Dyktige kollegaer.
 • Konkurransedyktige vilkår.

Har du spørsmål vedrørandre stillinga ta kontakt med kommunalsjef for teknikk og miljø:

Anton Langeland, tlf: 97558602 eller e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Søk på stilling

Søknadsfrist: 23.06.19