Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1

Emneord

Fast stilling 100 % som juridisk rådgjevar Ullensvang kommune.

For å styrkja utviklinga av Ullensvang kommune ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert rådgjevar i 100% fast stilling. Start frå august i Ullensvang herad og videreført stilling i Ullensvang kommune.

Hovuedansvarsområde vil vera juridisk rådgjeving, bidra til å auke den juridiske kompetansen og kvaliteten i organisasjonen, samt tverrsektoriell rådgjeving og sakshandsaming.

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Relevant juridisk kompetanse frå universitet/høgskule
 • Fordel med erfaring frå offentleg sektor, men ikkje noko krav
 • Kjennskap til og forståing for samspelet mellom politikk og administrasjon
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Digital kompetanse og interesse

Personlege eigenskapar:

 • Trives med et høyt arbeidstempo og kunne jobbe under press
 • Ynskje om å bidra til å utvikla den nye kommunen og ei ny verksemd
 • Evne til å arbeida systematisk og målretta
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og positiv innstilling.
 • Evne og vilje til å tilegne og dele ny kompetanse

Lønsvilkår:

Løn etter avtale

Tilsetjinga skjer etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement. Tilsetjing i Ullensvang herad fram til 1.1.2020, deretter i Ullensvang kommune. Finn du stillinga interessant og ynskjer å vera med på laget er du velkomen som søkjar.

 

For meir informasjon kontatakt: Assisterande rådmann Ullensvang kommune, Magnus Steigedal, tlf. 93 64 44 42 eller e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Søk på stilling

Søknadsfrist: 21.06.19