Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1

Emneord

Ledige stillingar i helse og omsorgstenesta Ullensvang herad

Sjukepleiar stilling på Bråvolltunet

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste.
Omsorgstenesta aust har base på Bråvolltunet, Kinsarvik.

Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleie alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse.

Bråvolltunet sjukeheim er et ressurssenter innen eldreomsorg i Kinsarvik.

Vi yter tenester til 24 beboere, en somatisk langtidsavdeling, en langtidsavdeling for personer med demenssykdom. I tillegg heimesjukepleie tenesta for 50 brukere.

Det er ledig ein fast stilling som sjukepleiar i 100%

 i turnus dag/kveld og helg muligheit for langvakter kvar 4:e helg  frå med 26.08.2019

Sjukepleiarstudentar kan søke.

Det er ikkje ynskjeleg å dela opp stillingane i mindre brøker!

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging, pleie, omsorg og behandling av beboere/brukere
 • Tilrettelegge for og delta i aktiviteter
 • Samarbeide med andre yrkesgrupper
 • Være en god rollemodell og veilede andre ansatte
 • Være arbeidsleier

Kvalifikasjoner

 • Sykepleierutdanning med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra arbeid med eldre er ønskelig
 • Relevant videreutdanning er en fordel
 • Ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Beherske de vanligste dataverktøy og CosDoc godt

Utdanningsretning

 • Sjukepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Må like å jobbe med eldre mennesker og ha interesse for fagfeltet
 • Ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ansvarsbevisst
 • Ha evne og vilje til fleksibilitet
 • Se muligheter og løsninger

Framandspråklege søkjarar må ha tilsvarande kunnskapar norsk prøve B2 munnleg og B1 skriftleg.

Me ser gjerne at søkjarar har gyldig Norsk sertifikat.

Ta gjerne kontakt med Jørgen Ninn, tenesteleiar aust, for meir informasjon

tlf. 53 67 10 72 eller 91338570

Søknad merka ST. nr. 19/410  og CV skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/ .

Søknadsfrist: 31.05.2019