Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1

Emneord

Ledige stillingar i omsorgstenesta vest, Utneheimen

Helsefagarbeidar, fast på helg

14 % ( anna kvar helg) og 21.13 % (tredje kvar helg)

Ledig frå den d.d

Assistentar kan søkje

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste.
Omsorgstenesta vest har base på Utneheimen, Utne.
Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjon og i heimebaserte tenester alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse.
Utneheimen har 28 sjukeheimsrom der 6 rom er knytt til dementavdelinga.

Søkjar må ha bil sertifikat og ha gode norsk kunnskapar. Helst B2 nivå munnleg og B1 nivå skriftlig

Spørsmål om stillingane kan rettast til tenesteleiar Kari Skare Storhei på

 tlf. nr. 53 67 13 60 / 90999842

Søknad merka St. Nr. 19/400, CV og politiattest skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/  

Søknadsfrist 29.05.2019