Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Asfaltarbeid i Ullensvang herad 2015

asfalt2Dei som har planar om å få asfaltert på eigen grunn i heradet,

kan ta kontakt med NCC-Roads AS ved Anders Hirth

på telefon 91 70 41 66 for avtale.

 

Informasjon om opnings-/ekspedisjonstida i fellessekretariatet

Heradsmerke-RC2-liten-  Med verknad frå 20. mai 2015 er opnings-/ekspedisjonstida for publikum i fellessekretariatet frå kl. 09.00 til kl. 14.30.
-  Sentralbordet (telefon 53 67 15 00) er ope i same tidsrom.
 
Opningstida på heradshuset vil framleis vera frå kl. 08.00 til kl. 15.30, slik at sakshandsamarar og andre tilsette vil vera tilgjengelege for møte/besøk og på direktetelefon i denne opningstida.

Telefonnr. til sakshandsamarane finn de her.

 

SunnMat Festival på Rådhusplassen i Haugesund

SunnMatSunnMat Festivalen inviterer alle kommunene
 
SunnMat Festivalen inviterer alle kommunene innen Helse Fonna til å delta i en matkonkurranse, der en presenterer sine beste matretter innen sunn-lokal-kortreist.

SunnMat Festivalen ønsker at hver kommune under festivalen 3-5 august sender et lag bestående av to personer som i en konkurranse, tilbereder en meny som skal bestå av  en hovedrett og en dessert.

Rettene skal legges opp på 6 tallerkener. Rettene presenteres med 30 minutters mellomrom.

Rettene og konseptet, vil bli bedømt av et dommerpanel bestående av tre kokker med dommer erfaring og dommer utdannelse. Samt en klinisk ernæringsfysiolog.

De tre beste vil bli premiert.

Momenter av betydning; Lokalt/kortreist, smak, presentasjon, porsjons mengde, komposisjon og hygiene. Etter anbefalinger fra statens kosthold, link.

Last ned invitasjon her. (PDF)

Konkurranse! (PDF)

 

Asfaltarbeid i Ullensvang herad 2015

Dei som har planar om å få asfaltert på eigen grunn i heradet, kan ta kontakt med NCC-Roads AS ved Anders Hirth på telefon 91 70 41 66 for avtale.

 

Mottak av landbruksplast 2015

IHMDesse dagane vert det høve til å levere landbruksplast til miljøstasjonane i opningstida:
Ullensvang, Utne mån 18. mai kl 1200 – 1800
Ullensvang, Kinsarvik tors 28. mai kl 1200 – 1800

Hugs sortering!
Sjå meir info. på www.ihm.no, eller ta kontakt for spørsmål.

Tlf: 56 52 99 00        E-post: Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa

Hald naturen rein – velkomen til Miljøstasjonen!

Sist oppdatert (onsdag 13. mai 2015 12:13)

 

VA prosjekt Grytingsvegen og kryssing Kinso

110 0 vegarbeidOppdatert: VA prosjektet i Grytings - og Kvednavegen går no mot ferdigstilling. Me skal no lage til kabelgrøftar og skifta ut toppdekket på vegen. Prosjektet skal vera ferdig i veke 21 (18 – 22.mai)

Vegane kan verta stengt for gjennomkøyring i arbeidstida. Stenginga vert i område: Grytingsvegen frå barnehagen og opp til krysset med Husevegen. Kvednavegen vert stengt frå nr 32/35 og bort til Grytingsvegen. Vegane vert opne frå onsdag 13. mai til måndag 18.mai.
Det vert starta med Grytingsvegen tysdag 12. mai. Omkøyring via fylkesvegen. Vegen skal asfalterast, men dette arbeidet vert utført når heradet skal ha på plass asfaltfirma.
Klikk "Les meir" for kart.

Sist oppdatert (tysdag 12. mai 2015 07:54)

Les meir…

 

Skredløpet 2015

Skredløpet1  

Klikk på biletet for å finna meir informasjon eller klikk Les meir for å sjå plakaten.

Sist oppdatert (måndag 11. mai 2015 10:31)

Les meir…

 

Mellom Himmel og Fjord. SJÅ! - Kunstlandskap Hardanger

EssiMHFj6a17 kunstnarar skaper nye kunstinstallasjonar i årets kunstprosjekt
Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!            
I pinsehelga 23. og 24. mai er det klart for opning.

www.kunstlandskap.no

Les meir…

 

Hjelp til Nepal

Nepal1Då er det på spørsmål frå fleire hald oppretta ein konto i Sparebanken Vest for innsamling til Gjenoppbygging Khunde.
Dei som vil bidra kan betala inn på konto 3530.27.76294 og merka innbetaling med GJENOPPBYGGING KHUNDE.
Det er Pilegrim/Buførevegens Vener som står for dette. Innbetalingsperioden er fram til 1 juni 2015, og pengane vil bli sendt til landsbyrådet i Khunde, slik at alle i landsbyen får nytte av bidraget. På førehand takk.

for Pilegrim/Buførevegens Vener, Per K. Måkestad.

Sist oppdatert (tysdag 05. mai 2015 08:16)

 

Blømingstenesta 2015

Blom01 

I Ullensvang er fruktbløminga i gang på tidlege stader, og det er mykje blom på trea i 2015. Det er plomme og morell som på tidlege stader no står i full blom. Hovudbløminga på desse vil truleg verta i slutten av veke 19 og i veke 20. I område med store/ gamle tre, er særleg morellbløminga eit vakkert syn og vel verd å få med seg.
Dei første pæreblomane er no sett, og pærebløminga vil truleg vera på høgda i slutten av veke 20.
Eplebløminga er enno ikkje komen i gong. I dag er det for tidleg å vita kor tid dette vil skje, men med normal utvikling vil ein kunna oppleva eplebløminga i veke 21-22.

 

Oppdatering vil følgje.

 

Sist oppdatert (måndag 04. mai 2015 09:51)

 

Hugs å melde vinterskade på eng

engskade1Det er eit absolutt krav at føretak melder frå til heradet om vinterskade på eng, dersom ein tenkjer å søkje tilskot for vintersakde på enga. Meldinga skal bli gitt utan ugrunna opphald.
Årsaka til at ein skal gi melding, er at heradet skal kontrollere vinterskadd areal før føretaket startar med utbetring. Heradet skal stadfeste om skaden skuldast klima. Det ser heldigvis ut til å bli lite vinterskade på eng i Hordaland i år.
Frist for utbetring og for søknad.
Vinterskadd eng må bli utbetra før ein kan søkje tilskot. Utbetring av skader som har oppstått denne vinteren må skje innan 15. juni. Søknadsfristen er ein månad seinare, 15. juli 2015.

 
Fleire artiklar…