Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Legatmidlar 2016

penger12Ullensvang herad gjer med dette kjent at det skal delast ut midlar frå:

  • Ullensvang skule- og ungdomslegat
  • Søknadsfrist 12. september 2016.

Sist oppdatert (tysdag 09. august 2016 09:14)

Les meir…

 

Opnings-/stengningstider i Deildo

deildoOppdatering! Ferien er over og stenginga er som før. 

 Nattestenginga startar (natt til) tirsdag den 9/8 kl 00:00-05:00.


Følgjande periodar skal det være heilt ope:

Mandag-torsdag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-16:15
17:30-18:00
20:00-20:15
21:00-00:00

Fredag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Laurdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Søndag:
Ope, men stenger natt til mandag 00.00

Sist oppdatert (måndag 08. august 2016 15:10)

 

Etablerarkurs hausten 2016

etablerer1Eige verksemd?  Hardangerrådet held kurs for etablerarar.

Tenkjer du på å starta di eige verksemd?  Har du allereie starta opp, men vil læra meir om mellom anna budsjett, marknadsføring og rekneskap?  Då har du høve til å melda deg på kurs i Norheimsund!

Les meir her

 

Ruspolitisk handlingsplan for 2016 - 2020

I heradsstyret 13.06.2016 vart framlegg til ruspolitisk handlingsplan for 2016 - 2020 godkjend, HST - 56/2016  . Vedtaket er fatta med heimel alkohollova § 1-7 bokstav d. Hovudpunkta i planen vil vera retningsgivande for det ruspolitiske arbeidet i heradet i tidsrommet 2016 – 2020.

Last ned planen her (PDF)

 

Omlegginga av lammeslakt-tilskotet

Forvaltinga av tilskotet vert frå 2017 endra frå å vera eit produksjonstilskot til å verta utbetalt saman med slakteoppgjeret. Tilskotet vert rekna ut frå registrert tal på leverte lam hjå slakteriet, og vert utbetalt løpande saman med oppgjer frå slakteria for motteke vare.

2016 vert eit overgangsår. Du får utbetalt halv sats for leveransane i 2015 (kr 245) i juni 2016, og halv sats for løpande leveransar gjennom kalenderåret 2016. Frå 2017 vert det betalt full sats saman med slakteoppgjeret.

 

Møteprotokoll, Heradsstyret 13.06.2016

ullensvang

 

Her finn de møteprotokoll for møte i heradsstyret, 13.06.2016.

Last ned PDF.

 

Ladestasjon for elbilar i Kinsarvik

ELbilladar3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye ladestasjonen for elbilar i Kinsarvik vart sett i drift 25.5.
Stasjonen er plassert på sørsida av Essostasjonen. Hardanger Energi AS har vore byggherre, og ladestasjonen er finansiert av Hordaland Fylkeskommune, Ullensvang herad, Hardanger Energi AS og lokalt næringsliv.

Tre bilar kan lade samstundes, ein på hurtiglading og to på "normal" lading.

Sist oppdatert (fredag 27. mai 2016 14:04)

Les meir…

 

800 000 nordmenn må fornya Europeisk helsetrygdkort i år

helfoEuropeisk helsetrygdkort hjelper hvert år tusenvis av norske turister på ferie i EØS-land. Kortet varer i tre år. For tre år siden ble det utstedt 800 000 kort. Disse må fornyes i 2016.

– Bestill kortet gratis på nettsiden helsenorge.no før du drar på ferie, oppfordrer fungerende avdelingsdirektør Marit Winther Abrahamsen ved Helfo servicetjenester.
Ved å vise frem helsetrygdkortet hos offentlig lege eller på offentlig sykehus, har du rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som statsborgerne i landet du ferierer i. Du må betale samme egenandel som innbyggerne der.

Les meir…

 

GLADSAK !!

RøykdykkerGjensidigestiftelsen presenterte i mars at dei ville gi 350 millioner til kompetanseheving, forebygging, forskning og utvikling, med materiell for å styrka norsk brannberedskap gjennom prosjektet «Det store brannløftet». Vi i Odda og Ullensvang brann  og redning søkte på midlar og har blitt støtta med:

4 stk utstyrspakkar røykdykkarutstyr og
2 stk ekstremværpakkar

Les meir…

 

Resulat folkerøysting kommunestruktur

Resultatet av folkerøystinga om kommunestruktur er klar og kan lastast ned her (PDF). (Oppdatert 25.05)

 

Nord: 518

Sør: 989

Blank: 17

Ja/Nei:  Ja: 4  Nei: 217

Deling  Ja: 689  Nei: 709

Sist oppdatert (onsdag 25. mai 2016 10:18)

 

Har nokon mista røyr?

90mm pe rør 1 1

 

 

 

 

 

 

 

Ferja Fitjar plukka opp eit røyr som låg i sjøen utanfor kaien i Kinsarvik.
Røyret er 30 m langt, 90 mm i diam. Og godstykkelse ca 5 mm.
Nokon som saknar dette?
 
Ta kontakt med Olav Nygård tlf.90105891

Sist oppdatert (torsdag 19. mai 2016 13:31)

 
Fleire artiklar…