Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Hugs å melde vinterskade på eng

engskade1Det er eit absolutt krav at føretak melder frå til heradet om vinterskade på eng, dersom ein tenkjer å søkje tilskot for vintersakde på enga. Meldinga skal bli gitt utan ugrunna opphald.
Årsaka til at ein skal gi melding, er at heradet skal kontrollere vinterskadd areal før føretaket startar med utbetring. Heradet skal stadfeste om skaden skuldast klima. Det ser heldigvis ut til å bli lite vinterskade på eng i Hordaland i år.
Frist for utbetring og for søknad.
Vinterskadd eng må bli utbetra før ein kan søkje tilskot. Utbetring av skader som har oppstått denne vinteren må skje innan 15. juni. Søknadsfristen er ein månad seinare, 15. juli 2015.

 

HALLDOR O. OPEDAL SITT FOND

Halldor OpedalDet skal tildelast midlast frå Halldor O. Opedal sitt fond 2015.

Fondet er skipa til føremål for bygdekulturen i Hardanger.
Søknad kan sendast styret v/Marita Aarhus, 5781 Lofthus.
Søknaden bør innehalde ein kort presentasjon, formål med tiltaket og kostnadar.
Styret vil foreta tildeling av midlane i løpet av juni månad.
Me vil gjere merksam på at i statuttane for dette fondet er det bestemt at enkelte organisasjonar skal ha fast utbytte kvart år til saman 7/10.Resterande 3/10 er til fordeling for styret. Alle som fremjar bygdekulturen i Hardanger er velkomne til å søkja innan søknadsfristen 15. mai 2015.

Sist oppdatert (torsdag 23. april 2015 14:10)

 

FV 550 er open att

Heradsmerke-RC2-litenVegvesenet melder at  FV 550 er open for fri ferdsel.

 

Sist oppdatert (fredag 24. april 2015 07:42)

 

Sykurs på Hardanger folkehøgskule

Sykurs på Hardanger folkehøgskule vinteren 2015. Eit flott tiltak i introduksjonsprogrammet for nykomne flyktningar. Fornøgde damer med nyttige produkt. Stor takk til lærer Mari.

sykurs

 

NÆRINGSFONDET FOR ULLENSVANG 2015

ullensvangGjennom næringsfondet ynskjer heradet å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang. Næringsfondet kan gi tilskot til planlegging og investering i ny næringsverksemd, eller til vidareutvikling av eksisterande næring. Tiltak som vil gi nye arbeidsplassar vert prioritert.

Søknadsfrist for tilskot i 2015 er 15. mai 2015

Meir informasjon om ordninga, vedtekter og søknadsskjema finn du  her på heradet si heimeside eller ved å kontakta Ullensvang herad v/nærings- og utviklingssjef Helga Helleland.

Sist oppdatert (måndag 20. april 2015 09:51)

 

VÅRRYDDING!

IHM

Det er mottak av hageavfall i Ullensvang (Kinsarvik) frå veke 15 t.o.m. veke 23.

I år vert det høve til å levere landbruksplast til miljøstasjonane i opningstida desse dagane:

Ullensvang, Utne måndag 18. mai kl 1200 - kl 1800

NB! Ullensvang, Kinsarvik torsdag 28. mai kl 1200 - kl 1800

CONTAINER

Treng du container til rydding? Ta kontakt for pris. Har du spørsmål, ta kontakt med IHM på tlf. 56 52 99 00.

Sist oppdatert (tysdag 07. april 2015 13:51)

 

VA prosjekt Grytingsvegen og kryssing Kinso

110 0 vegarbeidProsjektet i Grytingsvegen startar oppatt 7.april. Arbeidet startar rett ovanfor barnehagen og vegen vert stengt her og opp til krysset med Husevegen. Det vert også vasstengingar med dette arbeidet. Me varslar direkte til dei dette gjeld. Sjå og vedlags kart.

Ullensvang herad startar og med utbetring av vass- og avlaupsnettet i Kinsarvik ved brua over Kinso. Arbeidet startar 7.april.

Mesta skal stå for utføringa av arbeidet. Arbeidsområdet vert på Riksveg 13 og fylkesveg 108 til Huse. Arbeidet vil føre med seg redusert fartsgrense og framkommelegheit. Når me skal kryssa riksvegen, vert vegen heilt stengt. Me kjem attende med nærmare opplysningar når denne delen av arbeidet skal utførast. Oversikt på arbeids- og riggområde går fram av vedlagt kart.
Klikk "Les meir" for kart.

Sist oppdatert (tysdag 31. mars 2015 12:07)

Les meir…

 

Håhaugrittet 2015

hahaugbildeDå er det på tide å gjere seg klar for det brattaste terrengsykkelløpet i Ullensvang vest!


Mål og start ved Hauso skule som ligg langs fv 550 (mellom Utne og Nå) (50 moh). Det er tre konkurranseløyper; 8, 15 og 23 km. Det er også ein trimklasse der deltakarane kan sykle så langt dei vil. For dei minste vert det sykkelaktivitetar og anna kjekt på skuleplassen.


Høgaste punktet på den lengste ruta ligg på 300 moh, men det er mange med- og motbakkar på vegen. Største delen av løypa går på skogsveg med underlag av grus (litt jord og gras innimellom), men det er også korte etappar på asfalt. Både 15 og 8 km-løypa er del av den lange ruta. Høgste punkt på denne løypa er om lag 200 moh.

Sist oppdatert (tysdag 31. mars 2015 10:46)

Les meir…

 

Dokketeater

dokketeaterUllensvang musikkskule startar opp med eit nytt dokketeaterprosjekt. Me har allereie gjennomført dette prosjektet ein gong, og vil gjerne at fleire skal få oppleva å laga marionettedokker, kostyme, rekvisittar og arbeide fram ei framsyning i lag med andre.
Når startar prosjektet ?        Etter påskeferien
Kor skal det haldast ?          Hauso skule, tysdag eller torsdag
Kven kan melda seg på ?    Elevar frå 5. – 10. klasse samt vaksne
Kven er lærar ?                    Johild Mæland og Merethe Gauden
Send påmeldinga til:
  Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa
eller SMS til ; 957 62 712

 

Fjordabåtcruise på Sørfjorden

atloyDet har dei siste somrane gått gode gamle fjordabåtar på Sørfjorden.
Det skal det sommaren 2015 også.

Mellom 26. juni og 4. august går M/S Atløy tre rundturar på Sørfjorden mellom Lofthus, Aga og Utne. Meir om dette kan ein lesa på heimesida til turistinformasjonen:

Dette er jo meir enn berre eit turisttilbod. Dett vil binde saman innbyggjarane i Ullensvang på kva si fjordside. No kan du ta båten for å vitje vener og kjende, eller utføra ærend (som å stelle på kyrkjegarden på «hi sio» utan å ta med bilen), eller berre vera om bord og nyta utsikta. Det er god lokalmat om bord. Om bord er det også sal av øl og vin, så kva med å ta fredagspilsen om bord i MS Atløy i sommar?

Les meir…

 

Kunngjering om RENOVASJONSFORSKRIFT

IHMKommune-/heradssstyret i kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss har vedteke Kommunal forskrift om betalingsregulativ for gebyr etter forureiningslova §34, med verknad frå 01.01.15.

Les meir…

 
Fleire artiklar…