Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Ullensvang bibliotek inviterer til nok eit forfattarmøte!

bergsveinnOnsdag 8. april kl 19.30 kjem Bergsveinn Birgisson til Gløyp, Kinsarvik, og vil samtala med underteikna om to av bøkene sine:  "Svar på brev frå Helga" og  "Soga om veret".
Det er to herlege bøker frå Island, om kultur, tradisjonar, livet, kjærleik, vêret, og mykje anna fletta inn i artige og triste historier. Den fyrste boka har ligge på utlånstoppen på biblioteka i Ullensvang dei siste to åra!
Den boka vart BB òg nominert til Nordisk råds litteraturpris for. Den islandske forfattaren arbeider ved Universitetet i Bergen.

Velkomen til bokprat om dei to bøkene og livet forøvrig.

 Arr. er støtta av Fritt ord og er difor gratis.
Det vert sjølvsagt høve for å kjøpa seg noko godt å eta eller drikka på Gløyp, dersom ein ynskjer det.

Ferje frå Utne kl. 18.50, retur kl. 21.30.

 

Opningstider ved Utne legekontor i påsken.

PaaskeMåndag 30.03.15 kl 08.00-15.00
Tysdag 31.03.15  kl 08.00-15.00
Onsdag 01.04. - 06.04.15 STENGT
Onsdag 01.04.15 har Jondal vakt fram til kl 12.00. tel nr 53 67 53 80
Resten av påsken ring legevaktssentralen telefon 53 64 80 10
For akutt hjelp RING 113

 

Dokketeater

dokketeaterUllensvang musikkskule startar opp med eit nytt dokketeaterprosjekt. Me har allereie gjennomført dette prosjektet ein gong, og vil gjerne at fleire skal få oppleva å laga marionettedokker, kostyme, rekvisittar og arbeide fram ei framsyning i lag med andre.
Når startar prosjektet ?        Etter påskeferien
Kor skal det haldast ?          Hauso skule, tysdag eller torsdag
Kven kan melda seg på ?    Elevar frå 5. – 10. klasse samt vaksne
Kven er lærar ?                    Johild Mæland og Merethe Gauden
Send påmeldinga til:
  Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa
eller SMS til ; 957 62 712

 

Fjordabåtcruise på Sørfjorden

atloyDet har dei siste somrane gått gode gamle fjordabåtar på Sørfjorden.
Det skal det sommaren 2015 også.

Mellom 26. juni og 4. august går M/S Atløy tre rundturar på Sørfjorden mellom Lofthus, Aga og Utne. Meir om dette kan ein lesa på heimesida til turistinformasjonen:

Dette er jo meir enn berre eit turisttilbod. Dett vil binde saman innbyggjarane i Ullensvang på kva si fjordside. No kan du ta båten for å vitje vener og kjende, eller utføra ærend (som å stelle på kyrkjegarden på «hi sio» utan å ta med bilen), eller berre vera om bord og nyta utsikta. Det er god lokalmat om bord. Om bord er det også sal av øl og vin, så kva med å ta fredagspilsen om bord i MS Atløy i sommar?

Les meir…

 

Kunngjering om RENOVASJONSFORSKRIFT

IHMKommune-/heradssstyret i kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss har vedteke Kommunal forskrift om betalingsregulativ for gebyr etter forureiningslova §34, med verknad frå 01.01.15.

Les meir…

 

Søk om tilskot til drenering av jordbruksjord 2015

Heradsmerke-RC2-litenUllensvang herad har fått tildelt kr 42.000 til tilskot til drenering for 2015 frå Fylkesmannes landbruksavdeling. Det er tid for å planlegge dreneringstiltak.
Send søknad til heradet
Alle søknader om tilskot til drenering skal sendast til heradet. Det er heradet som handsamar søknadane og gjer vedtak. Ein kan søkje om tilskot til tiltak både på eiga og leigd jord. Det er ikkje gjort endringar i forskrift, tilskotssatsar og søknadsskjema i forhold til i fjor. Endring i SMIL-forskrifta med krav om at midla no er avgrensa til føretak som er berettiga produksjonstilskot gjeld ikkje for dreneringstilskotet.
Fleire pengar der aktiviteten er størst
Fordelinga til kommunane er basert på areal, tidlegare aktivitet/søknader og innmelde behov. Kr 336 005 av ramma til Hordaland er ikkje fordelt enno. Desse midla går til dei kommunane som har størst etterspurnad, og som er raskast til å melde frå om behov for tillegg.

Fylkesmannen vil i tillegg vurdere å fordele om på midlar som ikkje er disponert per 1. september. Erfaringane frå 2013 og 2014 viste at mange kommunar ikkje brukar tildelt ramme, medan andre kommunar har behov langt utover tildelt ramme.

Kontakt landbruksforvaltninga i heradet for nærmare informasjon.

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 – 2027, plandokument til høyring

Heradsmerke-RC2-litenPlanprogram for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2027 vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker frå 12.mars 2015, etter vedtak i heradsstyret den 2.mars 2015.
 Planprogrammet finn du her og i fellestenestene på heradshuset.

HST-009/15 Vedtak:
Ullensvang heradsstyre gjer vedtak om at planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 – 2027, skal leggjast ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker, med heimel i plan og bygningslova § 4-1.
 
Innspel skal sendast Ullensvang herad 5780 KINSARVIK innan tysdag 21.april 2015.
 
Heradet har tidlegare motteke fleire ulike innspel til planen, som alt er registrert.
 
Vidare framdrift i saka vert etter dette programmet
02.03.15 Heradsstyret: Vedtak om utlegging av planprogram til offentleg ettersyn
12.03.15 Kunngjering av planprogram: Høyring og offentleg ettersyn i 6 veker
11.05.15 Heradsstyret: Godkjenning av planprogram
Fram til 01.06.15 Arbeid med kommunedelplan: Inkluderer offentleg informasjonsmøte
15.06.15 Heradsstyret: Vedtak om utlegging av kommunedelplan til offentleg ettersyn
29.06.15 Kunngjering av kommunedelplan: Høyring og offentleg ettersyn i 6 veker
07.09.15 Heradsstyret: Slutthandsaming
 

 

Midlar til investering i beiteområder 2015

Fylkesmannen3Midlar til investering i beiteområder er no lyst ut. Søknadsfrist er 15. mai 2015. Vi ber om at søknaden vert sendt til beitekommunen og at kommunen sender vidare til fylkesmannen innan 1. juni. Svar på søknadene kan ventast medio juni.
Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut tilskot til tiltak i beiteområder for 2013. Hordaland har fått tildelt ei ramme på kr 550.000 til dette formålet i år. Forskrift om tilskot til tiltak i beiteområder trådde i kraft frå 04.02.2013. Denne forskrifta er ny, men for det meste vert tilskotet utlyst og prioritert på same måte som tidlegare.

Utlysingsteksten (PDF)

Søknadsskjema (PDF)


Sjå heile artikkelen på nettstaden vår.

Sist oppdatert (tysdag 24. mars 2015 11:06)

 

Påskestengte bibliotek

PaaskeBiblioteka i Ullensvang held stengt 30. mars og fram til me opnar 7. april.
Kom gjerne innom og lån med deg gode bøker/lydbøker og filmar til påskeferien!
Me har stilt ut aktivitetsbøker, påskequiz, krim og biletbøker til utlån for vaksne og born.

 

Skiutstyr.

skiUllensvang asylmottak trenger skisko (med Rottefella-bindinger eller NNN-bindinger) med evt. tilhørende ski i voksenstørrelser. Dersom du har noe å gi bort, ring miljøarbeider Hilder S. Knoff på 41 57 17 69.
 
Mvh
Sigrid H. Hallanger
Mottaksleder
Ullensvang asylmottak

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Søknadsfrister 2015

Heradsmerke-RC2-litenOrdninga med Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) har søknadsfrist
1. april (Eidfjord og Ullensvang) og 1. mai (Odda).

 Føremålet med tilskotet til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremja natur- og
kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap og reusera ureininga frå jordbruket,
utover det som er venteleg utifrå vanleg jordbruksdrift. Kommunane utarbeider overordna
planar for prioritering av søknadene (lokale tiltaksstrategiar).

Sist oppdatert (tysdag 03. mars 2015 12:43)

Les meir…

 
Fleire artiklar…