Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Rassikrings-prosjektet i Deildo.

Heradsmerke-RC2-litenDet er no oppstart på rassikrings-prosjektet  i Deildo, Rv 13 mellom Djupevik og “Knatten” sør for Lofthus. Eit prosjekt som har eit omfang på 2 år.
 
Kontor og arbeidsrigg skal etablerast i Djupevik.
 
Det vert heilt ope fram til kl 08.30 om morgonen. Frå kl 08.30 – 14.00 vert det intervallopning med manuell dirigering. Heilt ope 14.00 – 16.00 og intervallopning mellom kl 16.00 – 20.00.
Intervallopninga dei fyrste 2-3 vekene vert ca 15-30 min seier Statens vegvesen.
 
Arbeidet vil pågå frå måndag – torsdag kl 15.00 kvar veke, altså er det heilt ope frå torsdag kl 15.00 – måndag kl 08.30.
 
 Vonar alle har forståing for at det vert “venting” til tider.

Sist oppdatert (torsdag 11. februar 2016 09:36)

 

MIDLAR FRÅ FOND TIL LANDBRUKS- OG BYGDEUTVIKLING

Ullensvang herad lyser ut midlar frå fondet «Tilskot til landbruks- og bygdeutvikling»

Søknadsfrist: 28. februar 2016

For nærare informasjon, sjå retningslinjer her (PDF)

 

Eigedomsskattelistene 2016

Heradsmerke-RC2-litenHer kan du finna eigedomsskattelistene for Ullensvang herad 2016:   

2016 Offentleg eigedomsskatteliste alle eigedomar
2016 Offentleg eigedomsskatteliste fritak - delvis fritak
2016 Offentleg eigedomsskatteliste verk og bruk

Informasjon om klagerett (PDF)

Sist oppdatert (måndag 08. februar 2016 10:15)

 

Dialogmøte om Ruspolitisk handlingsplan 2016 – 2020

Heradsmerke-RC2-litenOnsdag 17.februar kl 15:45 på heradshuset i Kinsarvik

Invitasjonen vert send til butikkar som har salsløyve og verksemder som har skjenkeløyve. Samt samfunnshusa og andre som har hatt einskildløyve til skjenking av alkohol. Politikarar og andre interesserte er òg velkomne.

Skjenkekontrollen og politiet vil delta på møtet!

Dokument:

Sak 16/24 ny ruspolitisk handlingsplan 2016-2019

Ruspolitisk handlingsplan 2012-2016  

Vedtekne retningsliner – sjå side 2 innkalling

 

Hardangerrådet nyttårsoversyn.

HardraadetHer finn de Hardangerrådet sitt nyttårsoversyn på prosjekt og aktivitet 2015/2016.

 

Djønno vassverk

Me har lekkasje på leidningsnettet. Dette gjer at me har problem med å levera nok vatn. Me arbeidar med å retta feilen. Grunna tele gjev dette utfordringar. Bruk minst mogleg vatn. Har de planar om tur på hytta i helgen, ta med drikkevatn. Vatnet frå vassverket bør kokast. Me sendar ny melding når problemet er løyst.
 

VIKTIG MELDING TIL UNGDOM I JONDAL, ULLENSVANG OG ODDA!

Lørdag 13.februar er datoen for UKM mønstringa for kommunane Odda, Ullensvang og Jondal.

Du kan delta på UKM fra det året du fyller 13, og til det året du fyller 20. Blir du for eksempel 13 i september, kan du delta på mønstringa i februar, ikkje noko problem!

Du kan delta med ALT!

Har du ein hobby? Då kan du delta!

UKM er ingen typisk konsert dersom du trudde det; på UKM kan du delta med alle kulturuttrykk!

Les meir…

 

Skule- og barnehageruta for 2016 - 2017

Heradsmerke-RC2-litener no klar.

Du kan lasta den ned (PDF) her.

 

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Heradsmerke-RC2-litenHeradsstyret har i møte 14.12 vedteke budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019.

Vedtaket finn du her.

 

Ny kontaktinformasjon for skattespørsmål frå 1.1.2016

Heradsmerke-RC2-litenKontaktinformasjon :  Skatteoppkrevjarkontoret frå 01.01.2016
 
Postadresse               Skatteoppkrevjaren i Voss, postboks 145, 5701 Voss
E-post                         Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa
Telefon sentralbord    56 51 94 00
Telefon avd. bedrift    56 51 94 34
Telefon avd. privat     56 51 94 22/38
Telefaks                     56 51 96 56  

 

Aksjon boligbrann

Visste du at over halvparten av alle boligbrannar har sammenheng med menneskelig atferd og kan unngås med større grad av aktsomhet?

I dag er det røykvarslarens dag, og batteribytte og kontroll fortjener vår trygge høgthengande livsforsikring! 
Deretter fortsetter julemåneden sitt forebyggende arbeid med "Aksjon boligbrann". Kanskje det er du som får ein av våre brannfolk ringande på døra for å informera om branntryggleik i heimen.

Ha en branntrygg førjulstid!

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Alt-vi-kan-mot-brann/Aksjon-boligbrann/

 
Fleire artiklar…