Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Driftsavbrudd

ferge-01Heradet har fått informasjon om at ferja mellom Utne og Kinsarvik truleg er innstilt til onsdag.

Les meir på Norleds driftsmeldingar her.

 

 

Oppdatert:

Skyssbåt Kinsarvik- Utne

Grunnet tekniske problemer med reserveferje er MF Jondal flyttet til sambandet Gjermundshamn- Varaldsøy-Årsnes, i samråd med Skyss. Mest sannsynlig kan vi få tilbake MF Jondal igjen i løpet av onsdag 23.7 Fra i ettermiddag ca. 1400 vil skyssbåten MS Peer Gynt trafikkere mellom Utne og Kinsarvik iht. ordinær ruteplan. Norled beklager ulempene dette medfører for våre reisende og spesielt pendlere

Sist oppdatert (måndag 21. juli 2014 11:44)

 

Kokevarsel

vatn-01Kokevarsel for alle abonnentar som er knytt til Kinsarvik vassverk.

Kokevarsel er oppheva.

Sist oppdatert (torsdag 17. juli 2014 12:58)

 

Fylkeskommunal trafikksikringspris i Hordaland

trafikksikringHordaland fylkeskommune opprettar ein trafikksikringspris for Hordaland.
Prisen skal inspirere og motivere trafikksikringsarbeidet i fylket.
Prisen vert delt ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført inneverande år.
Prisen skal stimulere til engasjement mellom dei som i utgangspunktet ikkje har trafikksikring som hovud-oppgåve. Den kan også tildelast personar som arbeider med trafikksikring, når innsatsen er større enn det som normalt kan forventast.

Les meir…

 

Idrett- og friluftsplan 2015 – 2025.

Heradsmerke-RC2-litenUllensvang herad har starta opp arbeidet med  ny «Idrett- og friluftsplan» for perioden 2015 – 2025. Det er sett ned ei arbeidsgruppe for planarbeidet med representantar frå administrasjonen i heradet frå fagområdet knytt opp til idrett, friluftsliv, folkehelse og planarbeid, i tillegg til to representantar frå idrettsrådet og ein representant frå turlaget. Arbeidsgruppa ynskjer innspel frå frivillige lag og -organisasjonar i Ullensvang herad til det kommande planarbeidet  innan 15. august 2014.
 
E-post:
Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa
Merk: Idrett- og friluftsplan

Brev:
Ullensvang herad                             
Heradshuset
5780 Kinsarvik
Merk: Idrett- og friluftsplan

 

Legatmidlar 2014

nytt-01

Ullensvang herad gjer med dette kjent at det skal delast ut midlar frå:

  • Gunvor og Sigurd Rateigs legat
  • Ullensvang skule- og ungdomslegat
  • Søknadsfrist 31. august 2014.

Sist oppdatert (torsdag 10. juli 2014 10:51)

Les meir…

 

Brøyting og strøying av kommunale vegar i Kinsarvikområdet

broytebiliUllensvang herad ynskjer tilbod på brøyting og strøying av kommunale vegar og parkeringsplassar i Kinsarvik for kommande vintersesong samt fleire sesongar. Utførande må disponera nødvendig utstyr sjølv.
Me ynskjer kontakt med firma eller enkeltmannsføretak som kan ta på seg eit slikt oppdrag. Oppdraget kan evt. delast på fleire. Oppgjer kan ordnast ved ei fast godtgjersle eller på timebasis. Meir informasjon finn du her. (PDF)

 

Tilbodet kan sendast/leverast i lukka konvolutt til postmottak Heradshuset.
Konvolutten må merkast med: tilbod brøyting/strøying i Kinsarvik

Frist for å koma med tilbod er 01. september 2014.

Ta kontakt for nærmare informasjon:
Bente Bjotveit
Tlf: 950 88 757/53 67 15 00

Sist oppdatert (onsdag 09. juli 2014 08:32)

 

No er katalogen Film location Hardanger klar.

hardangerraadetHardanger har idag fått ein etterlengta digital katalog som viser attraktive stader å skyta film i regionen. Katalogen er ein start og skal utvidast med fleire gode og inspirerande alternativ til filmlokasjonar i Hardanger.

Hovudsida finn du her.

 

Regionalt Næringsfond, søknadsfrist

hardangerraadetRegionalt Næringsfond Hardanger har søknadsfrist 1.9.2014.
Retningsliner og vedtekter finn du her.

 

Vatningsforbod Hauso

Heradsmerke-RC2-litenTil abonnentar som er tilknytta Hauso vassverk
 
Ved høgt vassforbruk og minkande vasstilgang frå kjelder og borehol, er det no naudsynt at ein innfører restriksjonar på vatning og unødig bruk av vatn. Me innfører difor vatningsforbod med umiddelbar virkning. Forbudet gjeld til det vert oppheva via heimesida til heradet.

Ullensvang herad
NU-etaten

Sist oppdatert (fredag 27. juni 2014 13:03)

 

Biblioteka i sommar

sommarlesingSommarstenging
Biblioteka har ikkje kortare opningstider i sommar, men held som vanleg stengt 3 veker f.o.m. 14. juli. Me opnar att 4. august på Utne og i Kinsarvik. Filialen på Nå fylgjer skuleferien.

Les meir…

 

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon.

LotteriTilsynetLotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2014. Det er viktig å merke seg at underledd skal søkje via sitt sentralledd. I år vil difor søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet bli avviste. Tidlegare har vi lagt desse til sentralleddet sin søknad, men det blir ikkje gjort frå og med i år.

Les meir…

 
Fleire artiklar…