Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Tilskot til lokale miljø- og klimatiltak og til miljøorganisasjonar

HordalandfylkeDå har Hordaland fylkeskommune klare søknadsskjema for tilskot til lokale miljø- og klimatiltak og tilskot til miljøorganisasjonar med fylkeslag, og håpar på mange gode søknadar. Søknadsfrist er 1. april. Sjå meir informasjon på våre nettsider:
 
http://www.hordaland.no/tenester/tilskot/Regional/Lokal-agenda/
 
http://www.hordaland.no/tenester/tilskot/Regional/mal/

 

Søknad om gratis skuleskyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg

Heradsmerke-RC2-litenSøknad om gratis skuleskyss etter Opplæringslova § 7-1 Særleg farleg eller vanskeleg skuleveg- skuleåret 2015/16
Søknadsfristen er 31. januar. Søknaden skal sendast til Ullensvang herad.

Sist oppdatert (måndag 19. januar 2015 09:01)

 

Informasjonsmøte om Helse- og omsorgsplan Ullensvang herad 2015-2023

Heradsmerke-RC2-litenDet vil verta arrangert ope møte i samband med at heradstyre den 15.12.14 har behandla, og teke fagplanen til vitande slik han ligg føre.

Kinsarvik, Heradstyresalen tysdag 27. januar 2015 kl.19 – 20.30
Hauso skule onsdag 28. januar 2015 kl.19 -20.30
Administrasjonen vil orientera kort om planen. Deretter blir det opna for spørsmål og dialog.
For dei som ynskjer å lese planen, kan dei finna den her (PDF).

 

Barnehage- og SFO-opptak 2015/16

Heradsmerke-RC2-litenFrist for søknad om barnehageplass 2015/16 er 1. mars 2015.
 
OPPTAK I SKULEFRITIDSORDNINGA 2015/16
Frist for søknad om plass i SFO 2015/16 er 1. februar 2015.
 
Gjeld både barnehage og SFO:
Dei som har plass inneverande år, og som ikkje ynskjer endring av dagar, treng ikkje senda inn ny søknad. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/. For event. spørsmål ta kontakt med Marianne L. Ystanes tlf. 53671508.

 

Bassengtreninga er i gang att!

BassengOppstart etter nytt år på bassengtreninga er i dag, 5. januar, på Kinsarvik skule.

Klikk Les meir for info!

Les meir…

 

Tilskot til lokale kulturhus

Heradsmerke-RC2-litenHordaland fylkeskommune har  sendt ut skriv til kommunane om tilskot til lokale kulturhus og formidlingsarenaer i 2015.

Ullensvang herad vil gje ei prioritering av innkomne prosjekt ut i frå dei kriteria som er skissert i skrivet frå fylkeskommunen, m.a. kvaliteten på søknaden, tidspunkt for 1. gongs søknad og innbyggjartal. Det vert sett ei maksimalgrense for tilskot på kr 500 000.

For at heradet skal kunne handsam søknadane innan fristen, må heradet ha motteke søknaden innan 1.februar 2015.

For nærare informasjon ta kontakt med Torbjørn Reisæter tlf 918 67 274 eller sjå fylkeskommunen si heimeside www.hordaland.no.

 

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018

Heradsmerke-RC2-litenHeradsstyret har i møte 15.12.2014 vedteke budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 – 2018.

Budsjettvedtaket finn du her (PDF)

 

innspel til ny “plan for idrett, friluft og fysisk aktivitet”.

Heradsmerke-RC2-litenUllensvang herad har utvida fristen for å koma med innspel til arbeidet med å lage ein ny «Plan for idrett, friluft og fysisk aktivitet» for perioden 2015 – 2025. Me ber om innspel frå idrettslag, nærmiljøorganisasjonar og andre om framlegg til satsingsområder og nye nærmiljø- eller idrettsanlegg for heradet. Allereie innkomne innspel frå i haust er teke med i planarbeidet. Etter at nye innspel til planen er motteken vil administrasjonen føreta ei prioritering i samråd med idrettsrådet i heradet. For nærare opplysning ta kontakt med Ullensvang herad 53 67 15 00 ved Torbjørn Reisæter eller Sigrid Dagestad.
Utvida frist for innsending av framlegg er 15. februar 2015

 

Inn på tunet - Informasjonsdag

InnPaaTunet1Invitasjon til informasjonsdag for deg som vil starte opp med Inn på tunet eller utvikle verksemda di vidare. Arrangementet vil haldast av Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge, på Statens Hus i Bergen, like ved jernbanestasjonen, den 30. januar frå kl 10-15, og er gratis.
Informasjonsdagen blir delt i to etter tema: Du får høyre om søknadsmoglegheiter og rammeverk for å drive Inn på tunet før lunsj. Etter lunsj får du gode hugselister for kva du må tenkje på når du skal utvikla og profilera Inn på tunet-verksemda di.

Les meir…

 

Avlevering av arkiv for perioden 1964-1997 for Ullensvang herad til Interkommunalt arkiv i Hordaland

IMG 4280 kassarMe har dei to og eit halvt siste månadane jobba med å grovordna, listeføra og pakka arkivet til Ullensvang herad for avlevering til godkjent depot hjå Interkommunalt arkiv i Hordaland.
Dette gjeld alt av arkivmateriale som heradet har produsert frå skular, barnehagar, omsorgsheimar m.m.
Arbeidet med dette var ferdig fredag 14.11.2014 då me hadde felles dugnad på heradshuset med å flytta kassane på pallar klare for henting. Totalt hadde me 580 kassar fordelt på 19 pallar.
Arkivmaterialet er no trygt plassert i Bergen hjå Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Sist oppdatert (fredag 21. november 2014 10:07)

Les meir…

 

Er du bekymra for eit barn?

KRADMange er i tvil om når det er rett å melda frå til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utvikla 10 spørsmål og svar for å hjelpa deg til å melda frå når du er bekymra for eit barn.

Klikk Les meir for å lesa spørsmåla

eller last ned spørsmåla her (PDF)

Meir informasjon finn du på KRÅD sine nettsider: www.krad.no

Sist oppdatert (onsdag 12. november 2014 15:12)

Les meir…

 
Fleire artiklar…