Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Ullensvang frivilligsentral

Ullensvang frivilligsentral har fått ny heimeside. Du kan sjå den her! (Lenkje)Frivilligsentral logo

Sist oppdatert (måndag 05. oktober 2015 09:09)

 

Tildeling av gateadresser. Ny høyringsfrist.

Heradsmerke-RC2-litenUllensvang Herad har starta opp arbeid med tildeling av gateadresser for adresseverdige bygg som i dag har matrikkeladresse. Namneforslag vedtekne i Arbeidsutval i namnesaker for Ullensvang Herad 21.02.2011, endringsforslag frå Stadnamntenesta, samt nokre tilleggsforslag vert lagt ut på høyring i samsvar med Matrikkellovas § 21.

Høyringsdokumentet er lagt ut i resepsjonen i heradet, på biblioteka i Kinsarvik og på Utne og kan lastast ned her.
Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa
Høyringsfrist er utvida til 15.10.2015.

Sist oppdatert (måndag 05. oktober 2015 09:00)

 

KUNNGJERING

Heradsmerke-RC2-litenUllensvang herad vedtok 07.09.2015 Reguleringsplan for Sekse småbåthamn – del av Gnr. 80, bnr. 5 og Gnr. 81, bnr. 50 – Markastå med heimel i plan- og bygningslova § 12-12. Føremålet med planarbeidet er etablering av småbåthamn med naust og serviceanlegg, og samstundes legga til rette for tilfredstillande hamne- og trafikktilhøve på plassen. Dokumenta er gjort tilgjengeleg på nettsida for Planar

 

HUMMARFISKE

hummer

 

Det er ikkje på plass fredingssoner for hummar enno. I 2015 gjeld dei same reglane som før.

Ullensvang vil likevel oppmoda alle som fiskar om å syna måtehald, og  ikkje å ta meir enn max 10 - 15 hummar  per fritidsfiskar.   

Det er mykje som tyder på at bestanden er i nedgang.

 

"Vi skal vokte regnskogen" - TV-aksjonen 2015

TVaksjon2015Regnskogen er avgjerande for klodens klima, for vår felles framtid og for 260 millionar menneske som har regnskogen som sin heim. Utan di hjelp kan det vera for seint å redde det som er att. Bli bøssebærer, registrer deg på blimed.no i dag.
TV-aksjonen 2015 går til inntekt til Regnskogsfondet sitt arbeid med å verna regnskogen i 5 land.
Regnskogsfondet er ein norsk organisasjon som samarbeider med over 70 lokale organisasjonar i 11 land. Organisasjonen har eksistert sidan 1989 og er ein av verdas leiande innan regnskogsbevaring.

Vil du hjelpe til med å gå med bøsse? Meld gjerne di interesse til vår kontaktperson i Ullensvang herad, Linn M. Østerbø:  Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa .

Les meir…

 

Folkebadinga 2015/16

badehette

Folkebadinga startar opp att på Hauso 5.10 og i Kinsarvik 6.10.

Fordelinga av grupper og opningstider finn du når du klikkar på Les meir.

Sist oppdatert (tysdag 22. september 2015 11:51)

Les meir…

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 – 2027 vedteken

Kommunedelplan idrett1Heradsstyret i Ullensvang vedtok 07.09.15: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 – 2027. Takkar for engasjement og innspel frå ulike aktørar gjennom heile planprosessen.

Med helsing
Ullensvang herad
Sigrid Digranes Dagestad
Folkehelsekoordinator


Kommunedelplanen finn du her.
 

 

Sist oppdatert (fredag 18. september 2015 08:02)

 

Mest redd for el-branner

elbrannFem av ti nordmenn regner feil i elektriske apparater som en sannsynlig årsak til brann hjemme hos seg selv. Én av tre frykter brann som følge av mobillading, og like mange at feil i el-anlegget skal starte brann.

Dette kommer fram i en ny undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for If Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening i anledning Brannvernuka, som går av stabelen denne uka.

Les meir…

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

val 2015Resultat kommunevalet i Ullensvang 2015.

Last ned liste her (PDF)

 

Kan nokon hjelpa oss?

hus2Ullensvang herad har eit aukande behov for utleigebustadar til ulike grupper leigetakarar.
Ta kontakt om du har ledige hus/leilegheiter og ynskjer ein leigeavtale med heradet.
 
Ullensvang herad,  5780 Kinsarvik,  tlf: 53671500
E-post: Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa

 

DATAKURS OG –KAFÉ FOR ELDRE

Datakurs eldre

Ullensvang bibliotek og Kinsarvik pensjonistlag skipar til nye kurs.

Kurs for nybyrjarar:
Ullensvang aust: tysdag 22.sept. kl 13.30-16.00 i heradsstyresalen i Kinsarvik
Ullensvang vest: torsdag 24.sept. kl 12.30-15.00 i Odda frivilligsentral


Oppfriskingskurs for dei som kan litt:
Ullensvang aust: tirsdag 20. okt. kl 13.30-16.00 i heradsstyresalen i Kinsarvik
Ullensvang vest: torsdag 22.okt. kl 12.30-15.00 i Odda frivilligsentral


Etter kursa: internett-kafé med individuell rettleiing i 4 veker, kun for dei på kurset:
Kinsarvik bibliotek tysdagar kl 13-15 frå 29. sept.
Utne bibliotek torsdagar kl 13-15 frå 30. oktober

Kursa er finansiert av Dept. og er i samarbeid med Ullensvang frivilligsentral som stiller med fleire datakyndige på kaféane.

Meir informasjon og påmelding: Kinsarvik bibliotek, tlf. 53 67 15 77 etter kl 12.

Sist oppdatert (måndag 14. september 2015 13:52)

 
Fleire artiklar…