Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Kokevarsel på Hauso vassverk

kokevatnKokevarsel til dei som er tilknytte Hauso vassverk f.o.m i dag den 28.10.2014.
 
På grunn av ekstremt mykje nedbør den siste tida har me no fått koliforme bakteriar i reintvatnet. Me rår difor alle abonnentar til å koka drikkevatn.
Me forventar at kokevarselet vil vara ut til midten av neste veke.
 
Det er viktig å ha to gode prøveresultat av drikkevatnet, ute i leidningsanlegget, før me kan oppheva kokevarselet.
Kokevarselet vil bli oppheva her på heradet sine heimesider. Oppheving av kokevarsel kan de og få informasjon om på telefon 53 67 15 00.

 

Kokevarsel til alle som er tilknytta Syreflot vassverk

ullensvang_framside

Kokevarsel f.o.m i dag 28 oktober –gjeld alle som er tilknytte til Syreflot vassverk
 
På grunn av  store nedbørsmengder dei siste dagane og  at vatnet er misfarga, rår me no alle abonnentar til å koka drikkevatn.
Me forventar at kokevarselet vil vara til midten av neste veke.
Kokevarselet vil bli oppheva her på heradet sine heimesider. Oppheving av kokevarsel kan de og få informasjon om på telefon 53 67 15 00.
 

Sist oppdatert (tysdag 28. oktober 2014 10:12)

 

DATAKURS OG –KAFÉ FOR ELDRE

Datakurs eldre

Ullensvang bibliotek og Kinsarvik pensjonistlag skipar til nye kurs.

Kurs for nybyrjarar: tysdag 4. nov. kl 12-14 i Odda
Oppfriskingskurs for dei som kan litt: torsdag 6. nov. kl 12-14 i Odda

 

Internett-kaféar med individuell rettleiing:
Kinsarvik bibliotek tysdagar kl 14-16 frå 21. oktober
Utne bibliotek torsdagar kl 14-16 frå 23. oktober

GRATIS grunna samarbeid med Ullensvang frivilligsentral og tilskot frå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Meir informasjon og påmelding på tlf 53 67 15 77 etter kl 12.

Sist oppdatert (måndag 27. oktober 2014 11:32)

 

Herifrå og framover... Meld deg på inspirerande og nyttig seinhaust-kurs

Korleis kan einskildpersonar, frivillige organisasjonar og bedrifter realisera idear og planar på ein god og effektiv måte? Kva skal til for å utvikla bygdenæringane? Korleis koma frå idé til godt resultat?

Det er ikkje tryllekunst, snarare kompetanse i bruk av gode verktøy og lokale ressursar.

Velkomen til inspirerande og praktisk seinhaust-kurs i Kinsarvik!

Kurset går over to kveldar; torsdag 13. november og torsdag 27. november. Begge dagar klokka 16.00 - 19.30 (mat frå klokka 15.30)
 
Kursleiar:  Eli Grete Høyvik frå verksemda Interplan

Interplan hjelper organisasjonar, kommunar og lokalsamfunn til å finne eigenarten sin og legge planar og strategiar for framtida.  Interplan sin visjon er å styrke bygdene og folka som bur her i å formidle om naturen og kulturarven på ein levande og engasjerande måte. Eli Grete driv også Ciderhuset og Balholm AS saman med familien, og underviser i Nyskaping på HLB ( Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling)  frå www.interplan.no)

KRYSS AV I KALENDEREN!  Program og påmeldingsinformasjon vert sendt ut i neste veke!
 
Arrangør: Ullensvang herad - Prosjektet Unge, bygda og landbruket.

 

TV-AKSJONEN 2014 ”Vann forandrer alt”- TAKK TIL ALLE!

Aksjon2014Ullensvang herad vil retta ei stor takk til alle som har støtta TV-aksjonen 2014.
Ei spesiell takk til alle bøsseberarane, skulane, næringsbidrag og andre som har gjort ein ekstra innsats for TV-aksjonen 2014.
Kr. 68,66 pr. innbyggar er eit flott bidrag til årets aksjon.
 
Sjå resulata frå tv-aksjonen her:  
http://www.nrk.no/tvaksjonen/statistikk/?tab=tab1&format=highcharts_3&year=2014&limit=40
 
 
TUSEN TAKK ALLE SAMAN!
 
                          Aksjonskomiteen Ullensvang formannskapet
                                       Gard Hjørnevik Risan
                                             aksjonsleiar

Sist oppdatert (måndag 20. oktober 2014 11:42)

 

SOSIALLEGAT FOR 2014

ullensvangSosiallegatet i Ullensvang herad skal etter statuttane lysast ut for tildeling ein gong i året.

I statuttane heiter det mellom anna:

”-Midlane kan nyttast til stønad/hjelp til livsopphald for folk som bur i Ullensvang.

-Det kan ytast stønad til velferdstiltak for eldre og/eller sjuke. Styret for legatet kan sjølv setja i verk slike tiltak eller etter søknad gje tilskot til lag og organisasjonar.”

Formannskapet er styre for sosiallegatet, og vil tildela midlar frå legatet i møte den
1. desember 2014.

Sist oppdatert (fredag 17. oktober 2014 07:33)

Les meir…

 

Bassengtrening som førebyggande tiltak

bassengtrening2Austsida: Kinsarvik skule, kvar måndag kl. 19.30 - 20.30 (Start 14. oktober)

Vestsida: Hauso skule, kvar måndag kl 19.00 - 20.00 (Start 27. oktober)

 Klikk Les meir for meir informasjon.

Sist oppdatert (fredag 17. oktober 2014 11:46)

Les meir…

 

Livslyst når det røyner på!

LivslystDette er eit nytt kurskonsept for alle som har ein kronisk eller langvarig sjukdom, funksjonsnedsetting, er pårørande eller etterlatt.

Målsetting med kurset er å gi deltakarane kunnskap, praktiske tips og nyttig verktøy til å hjelpe seg sjølv i kvardagen.
Kurset er utarbeida av personar med fagbakgrunn eller erfaringsbakgrunn. Alle har kursleiarkompetanse frå meistringskurs.

Sist oppdatert (torsdag 16. oktober 2014 08:36)

Les meir…

 

Hardangerkonferansen 2014

HardKonf201412.-13. november 2014
Brakanes Hotel
Ulvik i Hardanger

Hardangerkonferansen 2014 har slik målsetjing: Framtidige arbeidsplassar er grunnlag for vekst og utvikling i Hardanger.
Kva skal me leva av? Kva skal me tilby ungdomane våre?

Les programmet her (PDF)

Sist oppdatert (måndag 13. oktober 2014 12:20)

 

Utbetringsarbeid i Grytingsvegen, Kinsarvik

Heradsmerke-RC2-litenHeradet skal til med arbeid med utbetring av vass og avløpsanlegg øvst i Grytingsvegen i Kinsarvik. I samband med arbeidet vert vegane stengt i kortare periodar.
Direkte berørte partar vert varsla i eige skriv. Alle som har born i Kinsarvik barnehage vert informert om endringar i køyring til/frå barnehagen via barnehagen sitt varslingssystem.
For dei direkte berørte partane, vert det laga til ein varslingsgruppe på sms/e-post. Dersom andre i Husefeltet ynskjer å knyta seg til denne varslingsgruppa, send ein e-post til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa eller på telefon til heradet på 53671500.

Sjå oversiktskart her. (PDF)

Sist oppdatert (måndag 13. oktober 2014 12:32)

 

Nytt køyremønster ved Kinsarvik skule.

Heradsmerke-RC2-litenKinsarvik skule set i verk trafikksikringstiltak. Dette gjev restriksjonar på køyringa opp til skulen, samt nytt køyremønster.
 NB! Iverksett frå måndag 13.10.2014.

Sist oppdatert (fredag 10. oktober 2014 12:19)

 
Fleire artiklar…