Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

SENIOR SYKLING har starta opp att måndagar 11.30 (NY TID!)

Seniorsykling Sml1Stad: Tunvoll trimstove – Lofthus
Tid: kl. 11.30 (Merk tida!)
Kostnad: kr. 50,-
Påmelding: Ingen, berre møt fram!
 
Etter trening er det samling på Mix kiosken!

Sist oppdatert (tysdag 27. september 2016 12:55)

Les meir…

 

Pilegrimsvegen/Buføringsvegen er no ferdigstilt

Buforeveg7Det same er filmen om vegen og arbeidet.

Den er lagt ut på Youtube, og kan sjåast på adressa www.youtube.com/watch?v=Jq7pSPGtXkM

Sist oppdatert (måndag 26. september 2016 13:59)

 

Varsel frå NVE om fare for flaum og jord- og flaumskred (begge gult nivå)

Varsom NOHordaland: Varsel om flom, gult nivå, tysdag og onsdag

 

Kart over varslingsområdet: http://www.varsom.no/Flom/?date=27.09.2016
Klikk i kartet eller velg kommune under fylkeslista for å se varslingstekst og daglige oppdateringer.

http://www.varsom.no/flom finn du i tillegg informasjon om varslingsnivå, bruk av varselet, hjelpemiddel (kart, sanntidsdata etc,).

Sist oppdatert (måndag 26. september 2016 11:22)

 

Det Norske Teatret kjem til Hardanger !!! Møt fram!

FraLandevegen1

Sist oppdatert (måndag 26. september 2016 11:25)

Les meir…

 

INFLUENSAVAKSINERING 2016

Det vert influensavaksinering for risikogrupper ved Utne legekontor:

Torsdag 13. oktober

  • kl 08.15-11.30
  • kl 13.00-14.30


Tysdag 25. Oktober

  • kl 08.15-11.30
  • kl 13.00-14.30

Les meir…

 

VEDTAK - Utvida jakt på Hardangervidda 2016

reinsdyr

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har i telefonmøte 21.09.2016, vedteke ei utviding av årets villreinjakt med totalt 9 dager (til og med 9.oktober).
Hardangervidda Villreinutval si nettside: http://www.numedal.net/hardangervidda/
 

Sist oppdatert (torsdag 22. september 2016 09:38)

 

Opnings-/stengningstider i Deildo

deildoOppdatering 22.09!

 Entreprenør opplyser at det vert ope for trafikk i dag torsdag 22/9 frå kl. 12:45 til 24:00.
Nattestengt fredag 23/9  00:00-05:00.
Så vert det heilt ope frå fredag 23/9 kl. 05:00 til måndag  26/9 00:00 (nattestenging måndag-fredag 00:00-05:00)
 

Følgjande periodar skal det være heilt ope:

Mandag-torsdag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-16:15
17:30-18:00
20:00-20:15
21:00-00:00

Fredag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Laurdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Søndag:
Ope, men stenger natt til mandag 00.00

Sist oppdatert (torsdag 22. september 2016 12:28)

 

Informasjonsbrev frå Mattilsynet

Maskin1FLYTTING AV JORD, MASKINER OG UTSTYR MELLOM EIGEDOMAR VED ULIKE FORMER FOR ANLEGGSVERKSEMD.
Bygge- og anleggsverksemd, grunnundersøkingar og liknande vil kunna medføra at jord, frø og planterestar flyttast mellom eigedomar, enten i form av bortkøyring av overskuddsmassar eller som vedheng på maskiner og reiskap. Dette medfører ein risiko for spreiing av alvorlige planteskadegjerarar, brysomme ugras og invaderande artar, som måtte befinna seg i jorda. For å hindra at så skjer, må nødvendige tiltak iverksetjast.

Les informasjonsbrevet her (PDF)

 

«Engstelege barn»

EngstelegKorleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen?
Kva vil vera hjelpsom og ikkje-hjelpsom foreldreatferd og kva tid er det behov
for meir hjelp?

Tid og stad
Tysdag 22. november 2016, kl. 18.00–20.00, Litteraturhuset i Odda
Temakvelden er gratis. Alle er velkomne.

Les meir…

 

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom

  • Tid: 22. september, 13. og 27. oktober og 10. november 2016, kl.17.00–20.00
  • Stad: Odda sjukehus, 1. etg. LMS/Frisklivssentralen sine lokalar
  • Gratis kurs over fire kveldar med forskjellig tema kvar gong.

 

Les meir…

 

BØSSEBERAR 23. OKTOBER?

Aksjon2016 2TV-aksjonen 2016 går til Raude Kross.
Dei prioriterer i hovudsak å bruka innsamla midlar slik:
- Syria - mat, vatn og medisin
- Libanon - helseklinikkar
- Sør-Sudan - kirurgiske team og helseklinikkar
- Somalia - opplæring av helsepersonell
- Afganistan - helsetilbod til mor og born
- Raude Kross (10%) til flyktninghjelp (i Noreg)
Me treng bøsseberarar.
Vonar du har høve til å bruka nokre trimar den 23. oktober.
Einaste kravet til deg er at du må vera over 18 år (og yngre kan gå med).
Gje ei melding til Kåre Grønsnes, Linn Østerbø eller registrer deg på www.blimed.no.
Du vil få gå i nærområdet ditt - eller der du ynskjer.
Mange takk!

 
Fleire artiklar…