Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Oppstart av reguleringsplan, Markastå.

roynstrand

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Sekse småbåthamn på gnr 80 bnr 5 i Markastå i Ullensvang herad.

Les meir…

 

Organisert beitebruk - tilskot til drift av beitelag

Organiserte beitelag kan no starte levering av søknad om tilskot til drift av beitelag. Søknadsfristen er 15. november.

Førebelse satsar for heimsanka dyr i 2014 er kr kr 20/småfe og kr 40/storfe.

Søknadsinformasjon:

 

 • Søknaden skal sendast til/registrerast på BEITEKOMMUNEN, altså den kommunen der hovuddelen av beitelaget sitt beiteområde ligg.
 • Den som er registrert som beitelagsleiar i Brønnøysund vil ha tilgang til å levere søknad for beitelaget i Altinn. Det er mogleg å delegere dette ansvaret i Altinn. Sjå www.brreg.no for å sjekke opplysningane i Brønnøysund.
 • Alle medlemmer i beitelaget må ha eige organisasjonsnummer. Det er ikkje lengre høve til å nytte personnummer.
 • Dersom beitelaget leverte søknad i fjor, vil informasjon om medlemmene vere førehandsutfylt og søknaden vert enklare å fylle ut.
 • Det er trygt å levere søknaden elektronisk.
 • Her finn du informasjon om registrering av søknad
 • For seint innkomne søknader får eit trekk på kr 1.000 per verkedag som har gått etter søknadsfristen.
 • Beitelaget må vere godkjent av kommunen for å kunne søkje på tilskotet. Søknadsfrist for godkjenning av nye beitelag er 1. mai i søknadsåret.

Sist oppdatert (torsdag 18. september 2014 11:26)

Les meir…

 

KLE- OG SKO- INNSAMLING

skoNordisk humanitærhjelp samlar inn til trengande i Aust-Europa. Kan du vere med å gi reine og heile kle og sko som   
pakkast i dobbel plastsekk. Leiketøy kan øgså vere med i sekken, om du vil det.
Kr. 50.- pr. kolli må vi ta inn  for å ha til transport i Norge og til Aust-Europa.

Har du ei bærbar datamaskin som du kan tenke deg å gi bort, kan vi ta den med til skule/barneheim.

LAURDAG 27. SEPTEMBER ER VI I:

EIDFJORD        KL  09.45- 10.15 VED JOKER
KINSARVIK      «   11.15- 11.30 PÅ KAIEN
LOFTHUS         «   12.00- 12.30 VED BUNNPRIS
HOVLAND        «   12.45- 13.00 VED BUTIKKEN
ODDA               «   14.00- 15.00 VED KYRKJA
NÅ                     «   15.30- 15.45 VED SPAR
JÅSTAD            «   16.10- 16.30 FRUKTLAGERET
UTNE                «   16.45- 17.00 PÅ KAIEN

TAKK FOR DI STØTTE OG DI HJELP!

Les meir…

 

VA –prosjekt, Grytingsvegen

Ullensvang herad har lyst ut VA –prosjekt, Grytingsvegen i Kinsarvik på Doffin.

Det vert synfaring onsdag 17.09.14

Frammøte kl. 10.00 på heradshuset

Spørsmål kan rettast til Hogne Høysæter tlf. 950 85 656 eller John Ove Rørnes tlf. 481 08 796

 

Bra mat for betre helse

godmatNytt kurs starter opp 22. september kl 18 på Frisklivssentralen /LMS Odda sjukeheim.
Pris kr 300 inkl kokebok. 5 kurskvelder á 2 timer.

Påmelding innen 19.september til tlf 97 55 84 07 eller Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa

 

Kokevarsel for Kinsarvik vassverk er oppheva.

kokavatnKokevarselet er oppheva!

 

Sist oppdatert (måndag 08. september 2014 05:35)

 

No er katalogen Film location Hardanger klar.

hardangerraadetHardanger har idag fått ein etterlengta digital katalog som viser attraktive stader å skyta film i regionen. Katalogen er ein start og skal utvidast med fleire gode og inspirerande alternativ til filmlokasjonar i Hardanger. Her kan du og eg vera med å bidra, ved å leggja inn fine eller stygge bilder for filmscenar i Hardanger....

Hovudsida finn du her.

Sist oppdatert (måndag 08. september 2014 13:10)

 

Nytt Inn på tunet - kurs, start 3. oktober

Den 3. oktober starter et nytt Inn på tunet- kurs opp i Øystese, med oppfølgingssamling den 24. oktober. Kurset er tilpasset deg som driver eller vil starte opp med Inn på tunet, og vil forberede deg og Inn på tunet-tjenestene dine for godkjenning gjennom KSL-Matmerk.

De to dag-samlingene hjelper deg til å utvikle et godt kvalitetssystem for Inn på tunet-drifta di. Praktisk HMS-arbeid er også en viktig del av kurset. I tillegg vil det være tilbud om oppfølging både under og etter kurset, for å gi trygghet i å bygge opp et godt Inn på tunet-tilbud.

Kurset er tilrettelagt for en fadderordning gjennom Fagforum Inn på tunet i Hordaland, og informasjon om dette vil bli gitt første kursdag. Fadderene er ikke ansvarlige rådgivere, men til inspirasjon og støtte i en etableringsfase av Inn på tunet virksomheten. Fadderordningen er gratis.

I januar 2015 vil det bli en orienteringskveld om Inn på tunet for nye tilbydere, organisert av Fylkesmannens i Hordaland, Innovasjon Norge og Fagforum Inn på tunet Hordaland. Målet er å informere om rammeverk og støtteordninger for etablering og utvikling av en profesjonell Inn på tunet tjeneste.

Høstens Inn på tunet kurs, er en av flere piloter basert på denne nye kursmodellen som er utviklet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving avd. HMS, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hordaland. Høstens kurs er et pilotkurs, som vil koste kroner 1900,- mot vanlig prispakke som er 6500,-. Så benytt sjansen til å delta på kurset i høst!
Fordelene med den nye kurspakken for Inn på tunet er:

 • HMS og Inn på tunet godkjenning i ett kurs - HMS-kurset er integrert i dette Inn på tunet kurset.
 • Du slipper to påmeldinger : Du blir automatisk innmeldt i Matmerk sitt register for å bli godkjent Inn på tunet tilbyder i framtida, når du melder deg på kurset.
 • Du vil være klar til å ta imot KSL-Inn på tunet revisor etter endt kurs, og få en positiv opplevelse av godkjenningsprosessen.
 • Tilbud om fadderordning gjennom Fagforum Inn på tunet.
 • Kursavgiften inkluderer innmelding i HMS-tjenesten i Norsk landbruksrådgiving, og ved forespørsel vil du få ett gratis besøk av en HMS-rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving, i etterkant av kurset.

Sjå heile annonsen og meld deg på her…

 

Til alle pensjonistar i Ullensvang

HellemyrsfolketSom markering av eldredagen 2014 skipar Ullensvang herad og eldrerådet til teatertur
tysdag 7.oktober.
Me vitjar Den nasjonale scene i Bergen og vil få sjå Hellemyrsfolket.

Musikalversjonen av Amalie Skrams "Hellemyrsfolket" er ei av storsatsingane til DNS denne hausten. Teatersjef Agnete G. Haaland har fått med seg litt av eitt stjernelag av dyktige og kjente skuespillarar og sangarar til å skapa  ei heilt unik oppsetting av Amalie Skram sitt naturalistiske meisterverk.

Sist oppdatert (tysdag 02. september 2014 12:41)

Les meir…

 

Velkommen til Temakurs Besøksteneste

FRivillig3Ynskjer du å bruka litt av tida di på menneske i sårbare livssituasjonar som av ulike
grunnar kjenner på einsemd og ynskjer meir sosial kontakt? Om du tenkjer på å bli
frivillig besøksven, eller om du allereie er aktiv besøksven og ynskjer fagleg påfyll, er du
hjarteleg velkommen til Temakurs Besøksteneste. Kurset vert halde i regi av Røde Kors,
og kurskvelden er eit samarbeid mellom Røde Kors Besøksteneste og Ullensvang frivilligsentral.

Sist oppdatert (måndag 01. september 2014 09:02)

Les meir…

 

Fadderprosjekt og fôringsplassprosjekt

Fylkesmannen si landbruksavdeling har som mål å utvikle beitedrift i fylket i tråd med dagens utfordringar og krav om effektvitet, stabilitet i produksjonen, berekraft og klimatilpassing. Bruksstrukturen er ganske så ulik og krevjande når det gjeld å leggja til rette for ein moderne driftsmåte. Dette for å kunne konkurrera med andre næringar, og ikkje minst i eit endrande klima, der etterspurnaden av kjøtvarer aukar.

http://www2.fylkesmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=72046

Møt ein fadder som kan svare på dine spørsmål!Velkomen til å delta!Fadderprosjektet er eit tilbod for nye brukarar for å få påfyll av kunnskap og tilgang på nettverk. Gjennom dette prosjektet ynskjer fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling å leggja til rette for meir trivnad, auka kompetanse, tettare fagmiljø og meir samarbeid (t.d. sanking, hausting, avløysing, innkjøp av driftsmidlar og mykje meir). Prosjektet legg til grunn et tett samarbeid med andre rådgjevingstenester.

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=48794&amid=3652587

 
Fleire artiklar…