Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Lofthus og utne legekontor stenger.

doktor-01Lofthus og utne legekontor
har stengt grunna opplæring 28. og 29. oktober 2014.

Ved trong for legehjelp, ring Eidfjord/Jondal legekontor. For øyeblikkelig hjelp ring tlf. 113.

 

TV-AKSJONEN 2014 ”Vann forandrer alt”- TAKK TIL ALLE!

Aksjon2014Ullensvang herad vil retta ei stor takk til alle som har støtta TV-aksjonen 2014.
Ei spesiell takk til alle bøsseberarane, skulane, næringsbidrag og andre som har gjort ein ekstra innsats for TV-aksjonen 2014.
Kr. 68,66 pr. innbyggar er eit flott bidrag til årets aksjon.
 
Sjå resulata frå tv-aksjonen her:  
http://www.nrk.no/tvaksjonen/statistikk/?tab=tab1&format=highcharts_3&year=2014&limit=40
 
 
TUSEN TAKK ALLE SAMAN!
 
                          Aksjonskomiteen Ullensvang formannskapet
                                       Gard Hjørnevik Risan
                                             aksjonsleiar

Sist oppdatert (måndag 20. oktober 2014 11:42)

 

SOSIALLEGAT FOR 2014

ullensvangSosiallegatet i Ullensvang herad skal etter statuttane lysast ut for tildeling ein gong i året.

I statuttane heiter det mellom anna:

”-Midlane kan nyttast til stønad/hjelp til livsopphald for folk som bur i Ullensvang.

-Det kan ytast stønad til velferdstiltak for eldre og/eller sjuke. Styret for legatet kan sjølv setja i verk slike tiltak eller etter søknad gje tilskot til lag og organisasjonar.”

Formannskapet er styre for sosiallegatet, og vil tildela midlar frå legatet i møte den
1. desember 2014.

Sist oppdatert (fredag 17. oktober 2014 07:33)

Les meir…

 

Bassengtrening som førebyggande tiltak

bassengtrening2Austsida: Kinsarvik skule, kvar måndag kl. 19.30 - 20.30 (Start 14. oktober)

Vestsida: Hauso skule, kvar måndag kl 19.00 - 20.00 (Start 27. oktober)

 Klikk Les meir for meir informasjon.

Sist oppdatert (fredag 17. oktober 2014 11:46)

Les meir…

 

Livslyst når det røyner på!

LivslystDette er eit nytt kurskonsept for alle som har ein kronisk eller langvarig sjukdom, funksjonsnedsetting, er pårørande eller etterlatt.

Målsetting med kurset er å gi deltakarane kunnskap, praktiske tips og nyttig verktøy til å hjelpe seg sjølv i kvardagen.
Kurset er utarbeida av personar med fagbakgrunn eller erfaringsbakgrunn. Alle har kursleiarkompetanse frå meistringskurs.

Sist oppdatert (torsdag 16. oktober 2014 08:36)

Les meir…

 

Hardangerkonferansen 2014

HardKonf201412.-13. november 2014
Brakanes Hotel
Ulvik i Hardanger

Hardangerkonferansen 2014 har slik målsetjing: Framtidige arbeidsplassar er grunnlag for vekst og utvikling i Hardanger.
Kva skal me leva av? Kva skal me tilby ungdomane våre?

Les programmet her (PDF)

Sist oppdatert (måndag 13. oktober 2014 12:20)

 

Utbetringsarbeid i Grytingsvegen, Kinsarvik

Heradsmerke-RC2-litenHeradet skal til med arbeid med utbetring av vass og avløpsanlegg øvst i Grytingsvegen i Kinsarvik. I samband med arbeidet vert vegane stengt i kortare periodar.
Direkte berørte partar vert varsla i eige skriv. Alle som har born i Kinsarvik barnehage vert informert om endringar i køyring til/frå barnehagen via barnehagen sitt varslingssystem.
For dei direkte berørte partane, vert det laga til ein varslingsgruppe på sms/e-post. Dersom andre i Husefeltet ynskjer å knyta seg til denne varslingsgruppa, send ein e-post til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa eller på telefon til heradet på 53671500.

Sjå oversiktskart her. (PDF)

Sist oppdatert (måndag 13. oktober 2014 12:32)

 

Nytt køyremønster ved Kinsarvik skule.

Heradsmerke-RC2-litenKinsarvik skule set i verk trafikksikringstiltak. Dette gjev restriksjonar på køyringa opp til skulen, samt nytt køyremønster.
 NB! Iverksett frå måndag 13.10.2014.

Sist oppdatert (fredag 10. oktober 2014 12:19)

 

Møte med Hellemyrsfolket og hardingar på DNS

bilde

Oppsettinga av Hellemyrsfolket på Den Nationale Scene  var ein stor oppleving med god song og spel av skodespelarensemble på teateret. Aller mest imponerte oddingen Andre Søfteland som  til dagleg spelar på scenar i New York. Her sjarmerer han på "ekte bergensk"  så ein skulle tru han var ein innfødt tjuagutt og ikkje minst gjennom vakker song. Ofte saman med Jondalstause Herborg Kråkevik, som også har slektnamnet sitt frå Sørfjorden, noko som gjer sterkt inntrykk på scena. I teatersalen var det  mange beundrarar frå fjorden denne tysdagkvelden.

Sist oppdatert (torsdag 09. oktober 2014 11:26)

Les meir…

 

Arbeidslivskurs

Me gratulere med vel gjennomført arbeidslivskurs i haustferien ! Her ser me nokre av deltakarane på introduksjonsprogrammet saman med kursleiar. Fotograf Muayad Mohammed.

Arbeidslivskurs 
 Arbeidslivskurs

Sist oppdatert (torsdag 09. oktober 2014 07:43)

 

Start vassaerobic hausten 2014

svomme

Hei! Haustsesongen for  vassaerobic startar igjen måndag 13 oktober.
 Ved Kinsarvik skule kl . 19.30-20.30. Dørene opnar kl 19.00 og stenger kl 21.00.
 
Pris 50 kr. 


Helsing:
Sigrid Dagestad- Folkehelsekoordinator Ullensvang herad
Rannveig Nakkerud-Instruktør
Anne-Cathrin E Eidnes- komm. Fysiot Ullensvang herad.

Sist oppdatert (onsdag 08. oktober 2014 08:42)

Les meir…

 
Fleire artiklar…