Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Har nokon mista røyr?

90mm pe rør 1 1

 

 

 

 

 

 

 

Ferja Fitjar plukka opp eit røyr som låg i sjøen utanfor kaien i Kinsarvik.
Røyret er 30 m langt, 90 mm i diam. Og godstykkelse ca 5 mm.
Nokon som saknar dette?
 
Ta kontakt med Olav Nygård tlf.90105891

Sist oppdatert (torsdag 19. mai 2016 13:31)

 

ENDRING I OPNINGSTID, NAV ULLENSVANG.

NAVlogoNAV Ullensvang vil frå mandag 06.06.2016 ha opent for publikum mandag, onsdag og fredag frå kl. 1000 – 1430. Me held stengt tirsdag og torsdag.

Helsing NAV Ullensvang

Sist oppdatert (torsdag 19. mai 2016 11:08)

 

Skredløpet 2016, laurdag 4. juni!

Skredlop2016aNoregs vakraste terrengløp!
Turklasse 09.30 - 11.30.
Konkurranseklassane startar kl.13.00.
Buss frå parkeringsplassen på Aga til startområdet på
Nyeslåtten, og frå Reiseter til Aga etter arrangementet.
Kortbeintløp frå Rogdo kl. 13.00 for aktive opp til 15 år.
Buss frå Aga kl. 12.00 for desse.  

Klikk på  Les meir for å sjå plakaten.

Sist oppdatert (onsdag 18. mai 2016 12:32)

Les meir…

 

Ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga

HelsedirektoratetMåndag 6. juni kjem det ei ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga.
Kva er nytt for innbyggarane?
På «Min helse» på helsenoreg.no kan innbyggarane finne oversikt over alle fastlegane i landet, samt bytte fastlege om dei ynskjer det. Den viktigaste endringa no er at løysinga vert ny, og vil innehalde betre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.
Det er planlagt fleire forbetringar hausten 2016. Mellom anna tek vi sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft fylgjande verkedag, i staden for den 1. i neste månad, som i dag. Det kjem meir informasjon om dette seinare.
Ikkje høve å bytte fastlege ved overgang til ny løysing.
I samband med overgangen til ny løysing, vil dei fleste tenestene ikkje vere tilgjengelege frå og med onsdag 1. juni. Nedetida gjer at:
- Innbyggarar ikkje kan bytte fastlege, korkje på helsenoreg.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Det vil heller ikkje vere mogleg å søke i oversikt over fastlegar på dei opne sidene.
- Sakshandsamarar hos Helfo kan ikkje legge inn nye fastlegeavtalar eller endre eksisterande avtalar.
Tenestene skal etter planen vere tilgjengelige att frå og med måndag 6. juni. I den fyrste perioden kan systemet vere treigt eller ustabilt.

 

Båltips til sankthans

baal 228621mDet er tiltatt å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogområder, vegetasjon og annet brennbart materiale. Sankthansbål i Odda og Ullensvang skal meldes til brannvesenet i Odda på telefon 97 55 86 13 i god tid på forhånd. Følg brannvesenets råd for forsvarlig bålbrenning.

Les meir…

 

Opnings-/stengningstider i Deildo frå 1. april

deildoOppdatering! Helgedagar er vegen heilt open. (Kr. himmelfart, 17. mai og 2. pinsedag i mai)

Grunna lang opningstid på dagen vert det no stengt fram til 21.00. (med gjennomslepp 20:00-20:15)

Opninga om dagen er forlenga fram til 16:15 (tidligare 16:00) for å få med «arbeidrusjet» frå Odda.

I tillegg er det lagt inn stengingar fredag og laurdags formiddag.

Følgjande periodar skal det være heilt ope:

Mandag-torsdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-16:15
17:30-18:00
20:00-20:15
21:00-00:00

Fredag-Laurdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Søndag:
Ope

Sist oppdatert (torsdag 12. mai 2016 12:10)

 

Auka brannfare!

baal 228621mHardanger er nå er inne i en periode med økt brannfare i vegetasjonen. I tiden fremover må man være svært forsiktig ved bruk av ild utendørs.

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp bål i naturen, grunnet større fare for gress- og skogbranner. For tiden er det tørt i vegetasjonen og skogbrannfaren er økende. Vær derfor svært forsiktig med bruk av ild utendørs. Brenning av for eksempel hageavfall utføres på eget ansvar.
Lenger nede i artikkelen finner du tips for brenning av bål, kompost og mye mer.

Les meir…

 

Blømingstenesta

Blom02Plomme- og morellebløminga er no på topp, og vil vara ut pinsehelga og ut i veke 20.
Det er etter kvart planta så mykje plomme at denne bløminga syner godt att i fjordlandskapet.
 
Eple, som dei fleste tenkjer på med omsyn til bløming,  vil truleg starta bløma i pinsehelga på dei tidlegaste plassane.
Hovudbløminga  vil truleg verta i slutten av veke 20 og i  21.

Sist oppdatert (tysdag 10. mai 2016 09:50)

 

HALLDOR O. OPEDAL SITT FOND

Halldor OpedalDet skal tildelast midlast frå Halldor O. Opedal sitt fond 2016.

Fondet er skipa til føremål for bygdekulturen i Hardanger.
Søknad kan sendast styret v/Ingebjørg Widding, Haustveit, 5777 Grimo.
Søknaden bør innehalde ein kort presentasjon, formål med tiltaket og kostnadar.
Styret vil foreta tildeling av midlane i løpet av juni månad.
Me vil gjere merksam på at i statuttane for dette fondet er det bestemt at enkelte organisasjonar skal ha fast utbytte kvart år til saman 7/10.Resterande 3/10 er til fordeling for styret. Alle som fremjar bygdekulturen i Hardanger er velkomne til å søkja innan søknadsfristen 1. juni 2016.

Sist oppdatert (fredag 06. mai 2016 07:44)

 

DETALJREGULERINGSPLAN – RV. 13 KINSARVIK - KYRKJENES

KyrkjenesUllensvang herad ønskjer å gjere merksam om høyring og offentleg ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Rv. 13 Kinsarvik – Kyrkjenes. PlanID: 12312014006. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg på Heradshuset og heradet si nettside → Plan → Varsel om oppstart, høyring og ettersyn.

Høyringsfrist: 08.06.2016

Innspel til planarbeidet skal rettast skriftleg til: Ullensvang herad, merkast “Rv. 13 Kinsarvik – Kyrkjenes”, Heradshuset, 5780 Kinsarvik eller e-post: Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa

 

Nytt frå Regionrådet

Kulturmidlar reg

 
Fleire artiklar…